Nábor nových členov

Oddiel karate TJ Rapid Bratislava pozýva do svojich radov nových členov: deti od 4 rokov, mládež aj dospelých.

Ponúkame možnosť  trénovania rodičov spolu s deťmi. 

Novinkou je „Pohybová príprava pre deti predškolského veku (3 až 5rokov).“  

Tréningy vedie Ing. Ján Longa 7.dan, Majster športu, ktorý vychoval nielen mnohých úspešných reprezentantov Slovenska, ale predovšetkým karatistov, ktorým karate prináša radosť. 

ČO JE KARATE? 

Karate to je sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť a flexibilita. Cieľom nie je stať sa len dobrým karatistom, ale mať predovšetkým radosť z pohybu. 

POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE DETÍ 3-5 ROČNÉ 

Cieľom pohybovej prípravy detí je dosiahnuť u detí záujem o pohyb, vybudovať v nich pozitívny vzťah k športu a vytvoriť základy pre ich ďalší športový rast. Pohybová príprava bude zameraná na:

  • základné gymnastické cviky s využívaním gymnastického náčinia,
  • beh a skoky na prekážkových dráhach,
  • rôzne športové hry,
  • cvičenie na bosu a fit loptách. 

Výber cvikov a náročnosť tréningov bude prispôsobená veku detí. 

V ČOM JE KARATE INÉ? 

Okrem rozvoja telesných schopností, pomáha budovať sebadisciplínu, úctu k tradíciám a starším a zmysel pre pomoc slabším.

ČO SA NAUČÍTE NA  TRÉNINGOCH KARATE?

V prvých mesiacoch sú to útočné a obranné techniky na mieste, v pohybe a vo dvojiciach, neskôr súborné cvičenie kata, základy športového zápasu a základy sebaobrany.

AKÉ  SÚ  MOŽNOSTI ŠPORTOVÉHO  RASTU? 

Vaše deti si sami časom vyberú či budú robiť rekreačné karate s cieľom dosiahnuť vyšší technický stupeň (opasok), alebo športové karate a zúčastňovať sa turnajov.

TJ Rapid Bratislava oddiel karate

PRE SVOJICH ČLENOV PRIPRAVUJEME PESTRÝ CELOROČNÝ  PROGRAM

Mikulášske a Vianočné akcie

TJ Rapid Bratislava oddiel karate

Letné sústredenie v Skalke pri Kremnici

TJ Rapid Bratislava oddiel karate

Semináre s medailistami z Majstrovstiev sveta a Európy

TJ Rapid Bratislava oddiel karate

A ŽE ZA NAMI JE NAOZAJ  KVALITNÁ  PRÁCA  HOVORIA AJ VÝSLEDKY 

Viac ako 200 karatistov od detí, mládež až po dospelých. 

TJ Rapid Bratislava oddiel karate

Úspešní Rapiďáci z posledných majstrovstiev Európy (Aalborg, Dánsko, 2019): 

Adi Gyurík – vicemajster Európy – športový zápas kumite

Michaela Čukanová – vicemajsterka Európy – súborné cvičenie kata

TJ Rapid Bratislava oddiel karate   TJ Rapid Bratislava oddiel karate

STAŇ SA  AJ  TY  JEDNÝM Z NÁS!

TJ Rapid Bratislava oddiel karate

KDE NÁS NÁJDETE? 

Špecializovaná  telocvičňa pre karate (Púchovská 12, Rača) - od 10. septembra, vždy v utorok a v piatok o 16.30 hod.

Pohybová príprava pre deti predškolského veku (3 až 5rokov) – streda o 16.00 hod

Základná škola na Sibírskej ulici (vchod z Legérskeko ul.) – od 16.septembravždy v pondelok a v stredu o 16.00 hod.

Základná škola na Odborárskej ulici (pri Dimitrovke) – od 10. septembra, vždy v utorok a vo štvrtok o 16.00 hod.

ŠPORTOVÁ  VÝSTROJ

Kimono (špeciálny úbor pre karate) nie je prvé mesiace potrebné. Na tréningy stačí športový úbor - tepláky, tričko, (ľahká športová obuv len v telocvičniach na  Sibírskej a Odborárskej ulici!!!).