Rapid Bratislava

Sústredenie - Skalka 2021

Plánovaný termín pre letné sústredenie karatistov TJ Rapid Braislava na Skalke pri Kremnici je 10. - 17. júla 2021.

Samotné uskutočnenie sústredenia bude závisieť o vývoja epidemiologickej situácie. Prosíme sledujte náš web, na ktorom budeme priebežne upresňovať predbežné prihlášky a ďalšie potrebné informácie.

Ing.Ján Longa
Predseda TJ Rapid Bratislava

Rapid Bratislava

Sústredenie Tatranská Lomnica 2020

Začiatkom decembra sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo kondičné sústredenie člena NŠC Adiho Gyuríka, ktorému robili sparingov bratia Dominik a Lukáš Bohunickí. Pod vedením trénera Jána Longu absolvovali dvojfázové tréningy v posilňovni, rovnako ako aj na tatami. Sústredenie si spestrili túrou z Tatranskej Lomnice na Skalnaté Pleso.

Rapid Bratislava

Videosúťaž - Slovenský pohár detí a žiakov 2020

Slovenský zväz karate organizuje online videosúťaž - Slovenský pohár detí a žiakov 2020.

V priložených dokumentoch nájdete všetky detailné informácie o systéme súťaže a postupe, akým sa môžete zapojiť.

 Videosúťaž - Slovenský pohár detí a žiakov 2020 - VideosutazSZKpravidla.pdf
 Videosúťaž - Slovenský pohár detí a žiakov 2020 - VideosutazSZKpropozicie.pdf

Rapid Bratislava

Súťaž karate TJ Rapid Bratislava

Vážení rodičia,

Vzhľadom na predpoklad, že bude v piatok v Bratislave pršať a my sme chceli mať na ihrisku CVČ turnaj, nastala nasledovná zmena: turnaj sa uskutoční v piatok 25.9. v Spoločenskom dome vo Viničnom, Cintorínska ulica. Začiatok turnaja je o 17.30 hod. Posunuli sme začiatok o 1 hodinu, aby ste mali dostatočný časový priestor na presun do Viničného.

Plánovanú akciu sme konzultovali s úradom Hlavného hygienika, ktorý potvrdil možnosť organizovania turnaja za nasledovných podmienok:

  • Vstup do objektu len v rúškach. Deti budú potom v hale cvičiť bez rúšok.
  • Deti nech prídu do haly už v športovom úbore (kimono alebo bežný športový úbor).
  • Pri vstupe do haly si každý bude dezinfikovať ruky.
  • Rodičia sa môžu zdržiavať len na tribúne v rúškach, pričom môžu sedieť v každom druhom rade a na každom druhom sedadle.
  • Občerstvenie v hale nebude.

Ján Longa, predseda Karate klubu TJ Rapid Bratislava

Rapid Bratislava

Sústredenie - Skalka 2020

Krátke video z tohtoročného sústredenia karatistov TJ Rapid Bratislava na Skalke pri Kremnici, ktoré sa uskutočnilo od 4.júla.

Rapid Bratislava

Letná príprava 2020

Letná atletická príprava bude prebiehať na ihrisku CVČ na Hlinickej ul.3 v Krasňanoch v nasledujúcich termínoch:

pondelok – 17.45

streda – 17.45

štvrtok – 17.45

Prvý tréningy bude v stredu 15.7.

Ing. Ján Longa
predseda oddielu karate

Rapid Bratislava

Začiatok tréningov na Púchovskej!

ZAČÍNAME TRÉNINGY NA PÚCHOVSKEJ 12

Od stredy 20. mája 2020 môžu byť otvorené nielen vonkajšie športoviská, ale pre športové kluby už aj vnútorné športoviská. Nové opatrenie sa zatiaľ týka len vrcholových športovcov a členov organizovaných športových klubov.

Z uvedeného dôvodu rozbehneme tréningy aj na Púchovskej 12 (zatiaľ do konca mája) pre jednotlivé skupiny v nasledovnom rozsahu:

 · začiatočníci + deti I + deti II + mládež – utorok a štvrtok 17.00 – 18.00
 · výber žiaci + kumite A + kata A – pondelok – streda – piatok 17.15 – 18.15

Ing. Ján Longa
predseda oddielu karate

Rapid Bratislava

Začíname trénovať vonku!

V zmysle usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. apríla 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport (zdroj: www.uvzsr.sk), pripravujeme tréningy na školskom ihrisku ZŠ na Odborárskej ulici v termínoch:

Utorok od 17.00 do 18.00 hod.

Štvrtok od 17.00 do 18.00 hod.

Prvý tréning bude 7.mája 2020!

Aby sme dokázali splniť prísne kritéria ÚVZ a zabezpečili dostatočný počet trénerov, je bezpodmienečné nutné zaslať pred každým tréningom záväznú prihlášku najneskôr do 12.00 hod. v príslušný deň plánovaného tréningu na niektorú z adries: e-mail: longa@dopravoprojekt.sk; longa@mail.t-com.sk; alebo sms na tel. 0915 834 005.

Obsahom tréningov bude kondičná príprava a príprava na skúšky.

  • tréningy budú prebiehať bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,
  • športovci nebudú vykonávať športový zápas kumite, ale budú precvičovať individuálne karatistické techniky, pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,
  • v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
  • tréneri budú viesť evidenciu o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite.

Ing. Ján Longa
predseda oddielu karate