TJ Rapid Bratislava

  Dovoľujeme si Vás privítať na našich internetových stránkach. Cieľom internetových stránok je zvyšovanie informovanosti našich členov, ako i širokej verejnosti o aktivitách a činnosti oddielu karate pri TJ Rapid Bratislava.

   Karate je staré bojové umenie Ďalekého východu, ktoré je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Slovo „umenie“ skutočne vystihuje charakter karate, nie je to totiž len súbor bojových techník, ale predovšetkým komplex najvyšších morálnych hodnôt a princípov ľudského spolunažívania. Toto bojové umenie je univerzálnou prípravou na riešenie situácií ktoré prináša život   ... pokračovať

Sústredenie - Skalka 2019


Karate1 Youth League - Umag 2019


ME kadetov, juniorov a U21

Karatisti TJ Rapid Bratislava zahájili prípravu na novú súťažnú sezónu tradične na letnom sústredení na Skalke pri Kremnici.

Denis Filip vybojoval bronzovú medailu na Karate1 Youth league v chorvátskom Umagu.

Miška Čukanová aj Adi Gyurík vybojovali tituly vicemajstrov Európy na Majstrovstvách Európy 2019 kadetov, juniorov a U21 v Dánskom Aalborgu.

Oddielové akcie

Klubová súťaž karatistov TJ Rapid Bratislava

Na klubovej súťaži TJ Rapid Bratislava sa predstavila takmer kompletná členská základňa klubu.

Príprava členov Top Teamu

Informácie o príprave členov Top Teamu, Matúša Lieskovského a Adiho Gyuríka, na olympijskú sezónu, ktorá prebieha pod vedením pána trénera Longu.

Strieborná radosť z Aalborgu

Naši úspešní medailisti z ME kadetov, juniorov a U21 z dánskeho Aalborgu sa s nami podelili o svoje zážitky.

TJ Rapid Bratislava video na YouTube

Náš klub už aj na YouTube, kam budeme pravidelne pridávať videá z výkonov našich pretekárov na domácich, ako aj zahraničných súťažiach


karatedo