Letná príprava 2013

Oddiel karate TJ Rapid Bratislava, pripravuje pre svojich členov, ale aj rodičov možnosť absolvovať letnú prípravu, ktorej náplňou je: atletická príprava, posilňovanie, loptové hry, základy lukostreľby, streľba zo vzduchovky   a v prípade zlého počasia posilňovanie v telocvični, gymnastické cvičenia na rozvoj koordinačných schopností a tréningy karate (kata + kumite).

Absolvovanie letnej prípravy významne prispieva k nárastu športovej výkonnosti a tvorí optimálne podmienky pre vstup do novej súťažnej sezóny.
 
Tréningy sú pod vedením klubových trénerov a atletických trénerov. Začiatok tréningov bol 1. júla a okrem týždňa sústredenia (13. – 20.7) budú tréningy pokračovať až do  20. septembra

Tréningy sa uskutočňujú 3x týždenne v nasledovných časoch:

Deti - pondelok, streda a štvrtok od 17:30
Kadeti, juniori a seniori - pondelok, streda a štvrtok od 18:15