Rapid Bratislava

Sústredenie - Radava 2011

Počas letných prázdnin organizuje oddiel karate pravidelné letné sústredenia. V tomto roku sa 80 členov oddielu od malých detí až po členov reprezentačného výberu Slovenska, zúčastnilo letného tréningového sústredenia v rekreačnom zariadení v Radave. V programe sústredenia okrem atletických tréningov, tréningov karate a posilňovania boli diskotéky, karneval, „olympijské hry“ a tradičný nočný pochod.