Rapid Bratislava

Letná príprava 2020

Letná atletická príprava bude prebiehať na ihrisku CVČ na Hlinickej ul.3 v Krasňanoch v nasledujúcich termínoch:

pondelok – 17.45

streda – 17.45

štvrtok – 17.45

Prvý tréningy bude v stredu 15.7.

Ing. Ján Longa
predseda oddielu karate