Rapid Bratislava

Súťaž karate TJ Rapid Bratislava

Vážení rodičia,

Vzhľadom na predpoklad, že bude v piatok v Bratislave pršať a my sme chceli mať na ihrisku CVČ turnaj, nastala nasledovná zmena: turnaj sa uskutoční v piatok 25.9. v Spoločenskom dome vo Viničnom, Cintorínska ulica. Začiatok turnaja je o 17.30 hod. Posunuli sme začiatok o 1 hodinu, aby ste mali dostatočný časový priestor na presun do Viničného.

Plánovanú akciu sme konzultovali s úradom Hlavného hygienika, ktorý potvrdil možnosť organizovania turnaja za nasledovných podmienok:

  • Vstup do objektu len v rúškach. Deti budú potom v hale cvičiť bez rúšok.
  • Deti nech prídu do haly už v športovom úbore (kimono alebo bežný športový úbor).
  • Pri vstupe do haly si každý bude dezinfikovať ruky.
  • Rodičia sa môžu zdržiavať len na tribúne v rúškach, pričom môžu sedieť v každom druhom rade a na každom druhom sedadle.
  • Občerstvenie v hale nebude.

Ján Longa, predseda Karate klubu TJ Rapid Bratislava