Rapid Bratislava

Karatisti Rapidu späť v Krasňanoch a Rači

Po ukončení prenájmu na Púchovskej ulici na jar 2020 a dočasnom pôsobení v telocvičniach od Peknej cesty po Mlynskú dolinu, sa oddiel karate TJ Rapid Bratislava preťahoval do nových priestorov v Krasňanoch, na Hagarovej ulici 9, v areály MEOPTIS (bývalá Meopta).

Stavebne upravené priestory o rozlohe vyše 500m2 majú tatami na ploche 260m2, priestor pre posilňovacie stroje, šatne a nové sprchy ako aj čakáreň pre rodičov s detským kútikom.

Veľké poďakovanie patrí rodičom, ktorí pomohli pri sťahovaní, čistení a úprave priestorov a rozkladní športového náradia.

Dlhé obdobie provizória, ako aj covid sa podpísali pod pokles členskej základne. Veríme že nové priestory opäť prilákajú karatistov z Rače, Krasňan, Sv. Jura, Vajnôr a blízkeho okolia na tréningy karate.

Pozývame preto všetkých bývalých členov do novej telocvične od pondelka do štvrtka v čase o 17:30, kde si môžu dohodnúť tréningové hodiny.

Tešíme sa na vás.