Rozvrh tréningov od septembra 2021

Nábor nových členov - Stará jedáleň 3020 - Krasňany
Začiatok tréningov od 20.9.2021
Pre deti (chlapci a dievčatá) od 4-och rokov – treba si priniesť športový úbor a ľahkú obuv
Pondelok – 17.00 - 18.00
Streda – 17.00 – 18.00

Fakulta elektrotechniky a informatiky – Ilkovičová ul. 3
Začiatok tréningov od 6.9.2021
Pondelok: 17.30 – 19.00 - kumite A + skupina výber žiaci + mládež
Utorok: 17.30 – 19.00 – kumite A + kata A
Štvrtok: 18.00 – 19.30 – kumite A + skupina výber žiaci + mládež

Čierna Voda - Relax
Začiatok tréningov od 6.9.2021
Pondelok: 17.00 – 18.30 - kata A
Streda: 17.00 – 18.30 – kata A

Ihrisko CVČ Hlinická ul.
Začiatok tréningov od 6.9.2021
Pondelok: 17.00 – 18.30
Streda: 17.00 – 18.30

Pri priaznivom vývoji situácie budú tréningy aj na školách najskôr od októbra 2021:
ZŠ Odborárska – utorok, štvrtok – 16.00-17.00
ZŠ Sibírska – pondelok, streda – 16.00-17.00
SOU Spojov, Hlinícka 1, Krasňany – utorok, piatok 17.00-18.00

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte hlavného trénera Oddielu karate TJ Rapid Bratislava, Ing. Jána Longu:
email: jan.longa@gmail.com
mobil: 0915 834 005

Ďakujeme a tešíme sa na vás!