Rapid Bratislava

Kata tréning s Dorotou Balciarovou

Dorota Balciarová, 9 násobná medailistka z Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy zavítala medzi katistov. 

V priestoroch špecializovanej telocvične na Púchovskej ulici sa Dorota venovala našim pretekárom kata a podelila sa s nimi o svoje skúsenosti a tréningové metódy. Katisti spoločne absolvovali tréning pod jej vedením a odniesli si nové, zaujímavé informácie. 

Touto cestou by sme sa chceli Dorote poďakovať za jej čas a ochotu zatrénovať si u nás.